تفاهم نامه

احداث جایگاه

آمار و اطلاعات

پیمان فروش گاز طبیعی

دستور العمل بهره برداری

نكـات ایمني

آب و هواآمار بازدید

امروز41
دیروز51
این هفته322
این ماه1447
مجموع157499

بسمه تعالي

« اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي CNG کشور »

 

فصل يكم

كليات

ماده 1 - هدف

 در اجراي مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و به منظور حفظ حقوق، دفاع از منافع مشترك حرفه‌اي، بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي، كوشش در بالا بردن سطح آگاهي‌هاي اعضا، اين انجمن صنفي تشكيل مي‌گردد .

ماده2- نام ، حوزة فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي :

 نام - « انجمن صنفي کارفرمائی CNG کشور» که در این اساسنامه به اختصار «انجمن صنفی» نامیده می شود.

 حوزة فعاليت انجمن صنفي- حوزة جغرافيايي سراسر کشور بوده، اقامتگاه قانوني و محل استقرار دفتر مركزي به شرح ذيل است :تهران –پاسداران-روبروی بوستان سوم – پلاک 202 – طبقه اول واحد 11 تلفکس: 22581159

تبصره 1 - هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد ، اقامتگاه قانوني انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان با انتشار در يكي از روزنامه‌های کثیرالانتشار كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد، به اطلاع وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برساند .

تبصره 2 –انجمن صنفی می‌تواند در استانهای سراسر کشور، دفاتر نمایندگی تاسیس نموده و موضوع را به اطلاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند.

ماده 3 - حقوق و وظايف اساسي انجمن صنفي :

1-     كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.

2-     دريافت وروديه، حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانة اعضا.

3-     همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني مرتبط با فعالیت انجمن صنفی به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.

4-     حمايت، دفاع و پشتيباني از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمانهاي دولتي و ملي نسبت به هدفهای انجمن صنفی

5-      خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

6-     انعقاد پيمانهاي دسته جمعي كار در حدود مقررات قانوني.

7-    پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل یا عضویت در كانون مربوط پس از تصويب مجمع عمومي با رعايت مقررات قانوني.

8-    همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمنهاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.

9-    جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و الویت ها.

10-   برنامه ریزی برای تامین نیازها، توسعه و گسترش فعالیت ها.

11-   برقراری ارتباط و ایجاد رابطه حسنه بین اعضاء انجمن صنفی و ارتباط و هماهنگی با دیگر انجمن های صنفی موجود در کشور.

12- هماهنگی و اعلام نظر در زمینه احداث جایگاهها، وسایل مرتبط به صنعت C.N.G باتوجه به توجیه اقتصادی آنها.

13- اشتراک مساعی با کلیه سازمانهای دولتی و موسسات ذیربط در زمینه انتقال اطلاعات شغلی و ارائه تجربیات در صورت درخواست سازمان مربوطه.

14- جلوگیری از رقابت های مضره میان اعضاء و رفع اختلافات احتمالی آنان و سعی در ایجاد تفاهم و حسن همکاری و تشریک مساعی در میان اعضاء.

15- راهنمایی و ارائه طریق های قانونی به اعضاء در زمینه های قوانین جاری کشور مانند قانون تامین اجتماعی، قانون مالیات ها، قانون کار و غیره.

16- انتخاب وکیل، ارائه دادخواست و پیگیری موارد مطروحه در دادگاههای کشور تا حصول نتیجه.

17- انجمن صنفی با رعایت مقررات ذیل به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران الحاق گردید.

1)      شرط داشتن کارت معتبر عضویت یا کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یا شهرستان ها برای عضویت در انجمن

2)      رعایت مقررات و آیین نامه های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص عضویت تشکل ها

3)      جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضاء در بازارهای هدف از طریق اعمال ضوابط کمیته انظباطی اتاق بازرگانی ایران

4)      ارایه گزارش هر شش ماه یکبار از عملکرد انجمن و ارزیابی آن، طرح مسائل و مشکلات همراه با پیشنهاد راه حل های اجرایی برای رفع مشکلات و ارایه گزارش مزبور به اتاق بازرگانی ایران

5)      الزام اعضاء به اجرای صحیح مقررات جاری کشور و همکاری مستمر با کمیته انظباطی اتاق ایران

6)      دعوت از نماینده اتاق ایران برای حضور در کلیه جلسات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) به عنوان ناظر و بدون حق رای

فصل دوم

شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي

ماده 4 – شرايط عضويت :

 كليه اشخاص حقيقي و نمايندگان اشخاص حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن درآيند :

 الف) شرایط عمومی

1-     تابعيت ايران

2-    - حداقل سن 30 سال تمام

3-    دارای سواد خواندن و نوشتن

4-    متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

5-    نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی

6-    قبول تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن

7-    پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضويت به طور مرتب

ب) شرایط اختصاصی

شاغل در حرفه یا صنعت گاز طبیعی فشرده(C.N.G)  ، LNG یا LCNG با ارایه مدارک شناسایی معتبر/ به شرح ذیل:

1-     مالکیت عرصه و اعیان(بخش خصوصی) یا بهره بردار ایستگاههای C.N.G

2-    تهیه و تامین تجهیزات توزیع سوخت گاز طبیعی

3-    پیگیری و مشارکت در امور حقوقی، بیمه، مالی، سرمایه گذاری و مشاوره در کلیه امور مرتبط با CNG و پیگیری در اخذ انشعاب برق، گاز و تخصیص زمین برای جایگاههای گاز طبیعی از طریق جلب هممکاری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت یا شرکت ملی پخش و پالایش و فرآورده های نفتی ایران و سایر دستگاههای دولتی مرتبط.

4-    آموزش دوره های مرتبط با C.N.G در زمینه های زیر:

الف) دوره های مقدماتی و بهره برداری (Operation)

ب) نگهداری و تعمیرات سیستم به صورت جامع و عمومی(General maintenance)

ج) اصلاح و مرمت سیستم به صورت تعمیرات سبک(Repair)

د) پیاده سازی و دوباره سوار کردن سیستم جهت تعمیرات اساسی(Overhaul)

ه) تبدیل خودروهای پایه ی سوخت های فسیلی در زمینه مکانیکال یا الکتریکال به سیستم پایه گاز سوز

5-    خرید و تامین تجهیزات ولوازم تخصصی با فن آوری بالا در زمینه تبدیل خودروهای سواری و دیزلی به سیستم گاز طبیعی(C.N.G) و بومی نمودن تکنولوژی ساخت آنها و انجام عملیات اجرایی به صورت EPC((مهندسی – تهیه و تامین کالا – اجرا) -  (Engineering Procurement Construction)

6-    تهیه و تامین تجهیزات ایستگاههای سوختگیری (Refueling Package) C.N.G شامل درایر، کنترل پانل، مخازن ذخیره سازی، دیسپنسر، کمپرسورو غیره ...... و عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی و بهره برداری آنها به صورت EPC (مهندسی – تهیه و تامین کالا – اجراء) - Procurement (Engineering Construction)

7-    اقدام درخصوص مهندسی معکوس فرآیند ساخت اقلام یدکی مرتبط با تجهیزات سوختگیری ایستگاههای گاز.

8-    انتقال تکنولوژی ساخت مخازن C.N.G طبق استاندارد 11439 ISO از طریق مشارکت و سرمایه گذار خارجی بصورت(Joint venture)

9-    انتقال تکنولوژی ساخت و مونتاژ تجهیزات سوختگیری از طریق مشارکت سرمایه گذار خارجی بصورت (Joint venture).

10-  تهیه و تامین و توزیع اقلام یدکی و مصرفی تجهیزات سوختگیری و لوازم تبدیل خودرو شامل قطعات مکانیکال و الکتریکال به صورت EPC و PC و EC،( مهندسی – تهیه و تامین کالا – اجراء) – ( Engineering Procurement Construction)

11-  نگهداشت، نگهداری و تعمیرات، Operation جایگاههای C.N.G دولتی وابسته به شرکت ملی گاز ایران و سایر دستگاههای دولتی وابسته بصورت (Procurement Construction) PC - تهیه و تامین کالا – اجراء به صورت 24 ساعته طبق رویه ها، آیین نامه های شرکت ملی گاز ایران و سایر دستگاههای دولتی وابسته.

12- بهینه سازی و ارتقاء فن آوری ساخت تجهیزات برقی مرتبط با ایستگاههای C.N.G شامل تابلو بانک خازنی هوشمند.

13- بررسی و تجزیه و تحلیل رویه های نگهداری و تعمیر، اورهال تجهیزات ایستگاههای سوختگیری و ارائه راهکار بهیمه شده و بهبود مستمر کارکرد و افزایش عمر تجهیزات و لوازم الکترونیکی – مکانیکی.

14- ایجاد و سرمایه گذاری در تولید محصول LNG یا سوختهای جایگزین با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت (Joint venture) به روش متد EPC یا BOT، )مهندسی – تهیه و تامین کالا – اجراء) - ( Engineering Procurement Construction)

تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادنه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچكس را نمي‌توان به قبول عضويت در انجمن مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره 2 - چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان، تقاضاي عضويت آنان از سوی هیات مدیره پذيرفته نگردد، متقاضي مي‌تواند شكايت خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح نمايد و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.

تبصره3 - در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن را از دست دهد ؛ از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهد است قبلي است .

 ماده 5 - موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي:

1-     عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 8 اين اساسنامه (با اعلام مسئولان مالي انجمن صنفي)

2-    عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه‌ها و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن (با اعلام هيأت مديره انجمن)

3-    از دست دادن شرايط مندرج در ماده 4 اين اساسنامه.

4-     آراء صادره از مراجع قضايي كشور.

5-    تغيير شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بيش از شش ماه.

 

تبصره – در موارد بندهاي 1 و 2 عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق در می آيد و تا رفع تعلیق در مجمع عمومی حق رای نخواهد داشت.

ماده 6- منابع مالي انجمن صنفي :

 الف – وروديه که مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی سالانه تعیین و فقط برای یک بار دریافت میگردد.

 ب - حق عضویت سالیانه که مبلغ آن به تناسب نیاز مالی انجمن هر سال توسط هیئت مدیره تعیین می گردد.

 تبصره: تشخیص نیاز به افزایش یا کاهش حق عضویت سالیانه با رای اعضای هیئت مدیره در ابتدای هر سال به اعضاء اعلام می گردد.

 ج- کمک های مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی به اختیار کمک دهنده.

 د- در صورت فعالیت اعضای حقیقی و حقوقی در محل جایگاههای سوخت رسانی، کارگاههای تبدیل و یا محل های فعالیت مرتبط با موضوع اساسنامه مبلغی به تناسب حجم فعالیت هر محل به صورت ماهیانه یا سالیانه توسط هیئت مدیره تعیین می گردد.

 تبصره 1- منظور از محل فعالیت جایگاههای سوخت رسانی و تناسب حجم آن، تعداد جایگاههای در اختیار، به تفکیک شهر و استان محل فعالیت در سراسر کشور می باشد و کارگاههای تبدیل شامل کارگاههای تعمیر و نصب کیت و مخزن و کارگاههای نصب و راه اندازی تجهیزات و لوازم کمپرسور و کارخانجات سازنده کمپرسور – قطعات یدکی – مخازن فشار قوی و کارگاههای تعمیر، بازرسی و تست مخازن CNG به تفکیک هر شهر و استان محل فعالیت در سراسر کشور به صورت ماهیانه با اعلام تعداد محلهای حوزه فعالیت تعیین می گردد.

 تبصره 2- قبول و دريافت كمك‌هاي مالي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي غير عضو منوط است به موافقت قبلي و كتبي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

تبصره 3- انجمن صنفي بايد داراي حداقل 2 دفتر با عنوانهاي دفتر عضويت و دفتر امورمالي مي‌باشد.

ماده7 - كليه اعضا بايد حداکثر طی دو ماه نخست سال مالی انجمن حق عضویت خود را به خزانه دار پرداخت و یا به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می نماید واریز و رسید بانکی را به خزانه دار تسلیم نمایند. خزانه دار موظف است پس از دریافت رسیدهای حق عضویت، وصول آن را با صدور و تحویل قبض های چاپی شماره دار عضویت اعلام دارد. اعضای جدید حداکثر طی دو ماه از تاریخ پرداخت حق ورودیه خود نسبت به پرداخت عضویت سالیانه اقدام خواهند نمود.

 تبصره 1- دريافت و جمع‌آوري حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبض‌هاي چاپي شماره‌دار باشد و به امضاي رئيس هيأت مديره و خزانه دار انجمن برسد.

تبصره 2- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود قابل استرداد نيست.

تبصره 3- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند .

ماده 8 - چنانچه هر يك از اعضا ظرف مدت 2 ماه، پس از ابتدای سال مالی انجمن از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند از طرف خزانه دار به آنان اخطار کتبی می شود و چنانچه از تاریخ اخطار حداکثر در مدت یکماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننمایند با تصویب هیات مدیره عضویت ایشان در انجمن معلق و چنانچه ظرف مدت یکماه از تاریخ تعلیق، عضو مذکور اقدام به تسویه حساب ننماید، از انجمن اخراج می گردد. در صورت درخواست عضویت مجدد ورودیه و حق عضویت سالیانه مجددا به مانند عضو جدید دریافت خواهد شد. رد یا قبول عضویت توسط هیئت مدیره می باشد.

تبصره - تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر با رأي اعضاي هيأت مديره خواهد بود .

فصل سوم

اركان انجمن صنفي

 

ماده 9- اركان انجمن صنفي عبارت است از :

1-     مجمع عمومي

2-    هيأت مديره

3-    بازرسان

الف - مجمع عمومي ، حدود وظايف و اختيارات آن :

 ماده 10 مجمع عمومي كه عالي‌ترين ركن انجمن صنفي است ، از اجتماع اعضا به دو صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي گردد .

براي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق العاده، هيأت مديره موظف است، نسبت به دعوت اعضاء به وسيلة درج آگهي در يكي از روزنامه‌ها یا ارسال دعوتنامه كتبي براي اعضا كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكيل و دستور جلسه بطور روشن قيد شده باشد، اقدام نمايد. بديهي است، از تاريخ انتشار آگهي يا تسليم دعوتنامه تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي ، بايد حداقل 20 روز فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از 45 روز تجاوز نمايد .

تبصره 1دعوت مجامع عمومي به تصويب هيات مديره خواهد بود و در صورت استنكاف هيات مديره بازرس يا بازرسان مي توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند . همچنين در صورت خودداري بازرسان ، حداقل يك سوم اعضا مي توانند مجمع عمومي را دعوت نمايند .

تبصره 2 – دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده ، اعضا مكلفند موضوع و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل 20 روز قبل از تشكيل ، طي دعوتنامه كتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايند .

تبصره 3 - اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيات مديره ، هيات داوري و بازرسان و ساير مواردي كه مجمع تصويب نمايد ، بطور كتبي و مخفي بعمل خواهد آمد .

تبصره 4 – هر يك از اعضاي مجمع عمومي مي تواند وكالت يكي ديگر از اعضا را بر عهده گيرد .

 ماده 11- مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور دست كم نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت مي يابد و چنانچه مجمع عمومي بار اول به نصاب لازم نرسد ، براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت خواهد يافت و چنانچه مجمع عمومی بار دوم به نصاب لازم نرسد، برای بار سوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک پنجم اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره 1- مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص ودعوت هيأت مديره يا بازرسان و يا يك سوم اعضاء، بطور فوق العاده تشكيل مي گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود .

 تبصره 2-  تصميمات مجامع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هيأت مديره و بازرسان كه با اكثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد بود .

ماده 12 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از :

1-      استماع گزارش هيأت مديره در مورد كارهاي انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب آن و همچنين اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامه هاي سال جاري و آتي انجمن .

2-     استماع ، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار و بودجه آتي انجمن صنفي .

3-     دادن رهنمود و تصويب سياستهاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه هاي آتي انجمن صنفي .

4-     تعيين روزنامه هاي كثيرالانتشار جهت درج آگهي ها .

5-     بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن صنفي كه صلاحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييد نشده باشد .

6-     رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه، از عضويت انجمن معلق يا سلب عضويت شده اند .

7-     تصويب تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي قانوني اعضا و كسب امتيازات جديد براي آنان .

8-     تصويب ايجاد كميته و همكاري در جهت تأسيس و تقويت تعاونيها .

9-     انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره و بازرسان و هيات داوري انجمن از بين كانديداهاي واجد شرايط

10-  عزل انفرادي يا دسته جمعي اعضاي هيأت مديره و بازرسان

 

ماده 13 - مجمع فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد ذیل با حضور نصف بعلاوه یک اعضا تشكيل خواهد شد و چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود ، در مرحلة دوم با حضور یک سوم اعضاء رسميت مي يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم، با اكثريت سه چهارم آراء اعضاي حاضر در جلسة معتبر خواهد بود .

 ماده 14 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از :

1-     طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه

2-    اتخاذ تصميم در مورد پيوستن به انجمن هاي صنفي ديگر به منظور تشكيل كانون و يا الحاق به كانون و فعاليت مشترك با كانون انجمنهاي صنفي استان، سراسري و كانون عالي انجمنهاي صنفي و يا خارج شدن از كانونهاي مذكور

3-    انحلال انجمن صنفي و انتخاب هيأت تسويه

 

تبصره - پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه ، بايد حداقل بیست روز قبل از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به اطلاع اعضاء و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد.

 ماده 15- پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسة‌ مجمع عمومي توسط رئيس يا يكي از اعضاي هيئت مديره، بلافاصله هیات رئیسه مجمع مركب از- يك رئيس، يك يا دو نايب رئيس و يك يا دو منشي از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرسان يا يكي از آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي باشد ، دو نفر ديگر نيز به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با راي اكثريت اعضا انتخاب مي شوند .

تبصره 1- اعضاء هيأت رئيسه مجمع عمومي وهيأت نظارت بر انتخابات نبايد كانديداي عضو هيأت مديره و بازرسان باشند . (در صورتی که انجمن داراي كمتر از 20 عضو باشند ، با نظر اكثريت اعضاي مجمع عمومی، كانديدا بودن اعضاي هيئت رئيسه بلامانع است)

تبصره 2-  برگزار كنندگان مجامع عمومي عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند .

تبصره 3 - هيات رئيسه و هيأت نظارت بر انتخابات ، مكلفند در پايان راي گيري ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب حائزان اكثريت آرا ، اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره و نيز بازرسان اصلي و علي البدل را طي صورتجلسه تعيين نمايند .

ماده 16 - چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي باذكر دلايل به چگونگي انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند ، هيأت رئيسه و هيات نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود ، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض ، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً اعضاي معترض برساند و رونوشت آن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايند .

تبصره  -چنانچه اعتراض يا اعتراضهاي رسيده وارد باشد ، هيأت نظارت ، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتيب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد انتخابات ، اقدام خواهد شد .

ب - هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن

ماده 17 - هيأت مديره داراي هفت نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل بوده كه از بين كانديداهاي واجد شرايط، با رأي كتبي و مخفي اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت 3 سال انتخاب مي گردند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي در صورت حفظ شرايط لازم ، بلامانع است .

ماده 18 - هيأت مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات ، ظرف يك هفته اولين جلسه خود را تشكيل و از بين خود، يك رئيس، يك نايب رئيس و يك خزانه دار و همچنين در صورت لزوم يك دبير از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور را طي صورتجلسه اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك ذيل به منظور انجام تشريفات ثبت ، به وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد .

ماده 19 - جلسات عادي هيأت مديره هر ماه یکبار تشكيل و با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با آرا اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنين برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئيس، نايب رئيس يا 3/1 اعضاي هيأت مديره بطور فوق العاده تشكيل مي گردد .

تبصره 1 - خدمات هيأت مديره افتخاري است مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند.

تبصره 2 - غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب، بدون ارايه عذر موجه بعنوان استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي مي گردد و عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد. تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر برعهده هيأت مديره خواهد بود.

ماده 20 - هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت انجمن، به نام انجمن صنفي و با امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي انجمن صنفي (رئيس، دبير و خزانه دار) ، در بانك يا بانكهاي كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفي را در آن واريز نمايد .

ماده 21 - رئيس هيات مديره يا دبير خزانه دار مشتركان صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و كلاً مسئولان اداري و مالي انجمن بوده و حفظ كليه اموال ، دارائيها ، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالي انجمن به عهده آنها مي باشد .

تبصره – كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير ممهور به مهر انجمن و كليه اسناد مالي ، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند با امضاء مشترك صاحبان امضای مجاز موضوع ماده 21 که توسط هیات مدیره تعیین می گردد و ممهور به مهر انجمن صنفي معتبر خواهد بود .

ماده 22 - در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط سلب عضويت يا غيبت غير موجه در سه جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب ، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد . هيات مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد .

تبصره 1 - مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تكميلي براي باقيمانده دوره برگزار مي گردد .

تبصره 2 - در صورت استعفا، فوت از دست دادن شرايط يا سلب عضويت اكثريت اعضاي هيأت مديره توسط مجمع عمومي فوق العاده ، انتخابات هيأت مديره بايد تجديد گردد. در اين صورت بازرسان يا يك سوم اعضاي انجمن صنفي موظفند مجمع عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد، بازرسان يا يك سوم اعضا موظف هستند جهت تعيين تكليف مراتب را به اطلاع وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برساند.

ماده 23 - هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب مسئولان انجمن صنفي اقدامات لازم را بعمل آورد .

تبصره – هيأت مديره پس از پايان دوره ماموريت ، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسئول حفظ كليه دارائيها واموال و اسناد و مدارك انجمن خواهد بود.

ماده 24 - ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره :

1-      تهيه دفاتر رسمي و قانوني انجمن صنفي (دفاتر مالي – عضويت )

2-     اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي .

3-     دعوت مجامع عمومي در موعد مقرر و بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي.

4-     بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي .

5-     تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي.

6-     تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي.

7-     انتخاب ومعرفي نماينده به مراجع ذيصلاح براي موارد خاص و معين.

8-     بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن .

9-     همكاري درجهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا .

10-    وكالت و نمايندگي انجمن در مراجع قانوني، حقوقي ، قضائي ، دستگاههاي دولتي و ملي درحدود مقررات اين اساسنامه .

11-    اتخاذ تصميم در مورد پيمانهاي دسته جمعي و بررسي وتصويب آئين نامه هاي داخلي .

12-   تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي .

13-   تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار و نظاير آن با رعايت مقررات قانوني.

14-   تشكيل كميته هاي مختلف (در صورت لزوم) از قبيل- كميته حل اختلاف ، كميته عضويت ، كميته تداركات و پشتيباني ،كميته امور حقوقي، كميته رفاهي و ساير كميته ها .

15-  زمینه سازی جهت مشارکت اعضاء در سرمایه گذاری با سایر شکتها جهت انجام فعالیت مجاز بازرگانی.

 

ماده 25 - وظايف رئيس هيأت مديره :رئيس هيأت مديره داراي وظايف و اختياراتي به شرح ذيل است :

1-      مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هيأت مديره به تشكيل مرتب جلسه .

2-     اداره جلسات هيأت مديره وتنظيم صورتجلسه ها با همكاري منشي جلسه .

3-     ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي وهيأت مديره به دبير وساير مسئولان انجمن صنفي ، جهت اجرا و پي گيري آن.

4-     امضاي كليه قرار دادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسئولان انجمن صنفي كه با تصويب هيأت مديره استخدام يابه كار گمارده خواهند شد.

5-     امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي .

6-    انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده رئيس قرار دارد.

تبصره - قسمتي از وظايف رئيس هئيت مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير انجمن خواهد بود.

ماده 26 - دبيرخانه انجمن صنفي تحت مسئوليت مستقيم دبير انجمن و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و مي تواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد رئيس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره ، به كار گمارده مي شوند .

 ماده 27 - وظايف دبير :

1-     حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفي .

2-    انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي .

3-    امضاي اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور بهمراه خزانه دار در صورت داشتن چنين اختياري از سوي هيأت مديره .

4-    تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضاي كارتهاي عضويت اعضاء باتفاق خزانه دار انجمن .

5-    تهيه دفاتر « عضويت » و « امور مالي » با نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها .

6-    تهيه تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني.

7-    تكثير اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده مسئولان و اعضاي انجمن صنفي.

8-    مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي ، هيأت مديره و بازرسان.

9-    ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن و احكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه هاي اداري به مسئولان مربوط.

10-  انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.

تبصره - كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت مديره مسئول هستند .

ماده 28- وظايف واختيارات خزانه دار : خزانه دار مسئول امور مالي انجمن صنفي بوده وداراي وظايف واختياراتي به شرح ذيل است :

1-     امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئيس هيأت مديره يا يكي ديگر از صاحبان امضاي مجاز اسناد مالي و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.

2-     اداره امور مالي انجمن ، تهيه و تنظيم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابهاي انجمن صنفي .

3-    رسيدگي بر صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداختها و تاييد و امضاي صورتحسابهاي مربوط .

4-     امضا و صدور كارت عضويت اعضا و به اتفاق رئيس هيأت مديره يا دبير .

5-     نظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي ومسؤوليت درحفظ اموال منقول ، غير منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارك مالي وصحت معاملات انجمن صنفي .

6-     ثبت كليه دريافتي ها وهزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي.

7-     پيش بيني بودجه و هزينه هاي يك ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارايه به مجمع عمومي.

تبصره 1 - خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي انجمن صنفي را جهت ارايه به مجمع عمومي تنظيم و پس از امضاي خود و رئيس هيأت مديره ،رونوشت آن را در اختيار بازرسان قرار دهد.

تبصره 2-  خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضاي بازرسان ،كليه دفاتر واسناد مالي انجمن صنفي را براي رسيدگي در محل انجمن صنفي در ازاي رسيد و براي مدت معين ، در اختيار آنان قرار دهد.

ج - بازرسان حدود وظايف واختيارات آنان

ماده 29 - بازرسان انجمن صنفي ، متشكل از یک نفر بازرس اصلي یک نفر بازرس علي البدل كه با راي مستقيم و مخفي اعضا از بين كانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن براي مدت حداكثر يك سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است.

تبصره- در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها بازرس يا بازرسان علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.

 ماده 30- وظايف و اختيارات بازرسان :

1-     نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه وهمچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده.

2-     رسيدگي و نظارت بر دفاتر واوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن صنفي و مراقبت درحسن جريان امور مالي و اداري انجمن صنفي.

3-     پيگيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين ارايه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي(حسب مورد )

4-     رسيدگي واظهار نظر درمورد گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي .

5-     اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم ، با توجه به تبصره يك ماده 11 اين اساسنامه .

6-     شرکت در جلسات هیات مدیره، بدون داشتن حق رای(در صورت لزوم)

 

تبصره 1 - بازرس باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن صنفی را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن صنفی تسلیم دارند همچنین خلاصه اقدامات خود را مکتوب نموده تا در مواقع نیاز به مجمع عمومی، هیات مدیره یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه نمایند.

تبصره 2- بازرس مکلف است اقدامات خود را حداقل سالی یکبار در مجمع عمومی سالانه بطور کتبی و رسمی گزارش نمایند.

فصل چهارم

ساير مقررات

ماده 31- كانديداهاي عضويت در هيأت مديره ، هيات داوري و بازرسان علاوه بر شرايط مندرج در ماده 4، بايد داراي شرايط زير باشند :

1-     حداقل یک سال سابقه عضويت انجمن صنفي، منتهي به زمان كانديداتوري و ادامه عضويت.

تبصره-  كانديداهاي اولين دوره هيأت مديره ، هيات داوري و بازرسان از شرط فوق معاف هستند .

ماده 32 – در اجراي ماده 18 آئين نامه انجمنهاي صنفي ، به منظور ثبت و آموزش اعضاء هر دوره حداقل 5 درصد حق عضويت دريافتي از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي واريز خواهد شد .

ماده 33 - مجمع عمومي عادي مي تواند از بين اعضاي مجمع ، 3 يا 7 نفر افرادي را كه شرايط مندرج در ماده 31 اين اساسنامه را دارا باشند به ويژه با تاكيد بر « دارا بودن حداقل تحصيلات ديپلم » بعنوان اعضاي هيات داوري براي به مدت سه سال انتخاب و طي صورتجلسه به وزارت  تعاون، كار و رفاه اجتماعي معرفي نمايد – اعضاي هيات داوري در برابر مجمع مسئوليت دارند .

تبصره 1- اعضاي هيات داوري در اولين جلسه پس از انتخاب ،‌ از بين خود يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس و يك نفر منشي انتخاب و صورتجلسه اي تنظيم و امضا نموده ، جهت ثبت به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارائه مي نمايند .

تبصره 2 - حل اختلافات بين اعضاي هيات مديره با يكديگر ، يا هيات مديره با بازرسان و يا اعضاي انجمن با هر يك از اعضاي هيات مديره يا بازرسان ، در چهارچوب مقررات قانوني ، بعهده هيات داوري بوده موظف هستند ضمن تسليم گزارش اقدامات خود را در قالب صورتجلسات تنظيمي به وزارت  تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايند ، گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومي سالانه نيز بايد ارائه نمايند .

ماده 34 -‌ مهر انجمن پس از تصويب هيأت مديره و تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ، قابل استفاده خواهد بود. هرگاه مهر انجمن تغيير يابد، بدون تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، استفاده آن غير قانوني و قابل پيگرد مي باشد .

ماده 35 - مسئولان انجمن صنفي، مكلفند هر نوع مدارك ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را جهت بررسي در محل انجمن يا خارج از آن ، در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دهند .

ماده 36 - انجمن صنفي در موارد زير منحل مي گردد :

1-     در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده.

2-     چنانچه حداكثر مدت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره سپري شده و نسبت به تجديد انتخابات اقدام نشده باشد .

3-     در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور

 

تبصره1- انحلال انجمن ، موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرار داد منعقده قبلي نخواهد بود.

تبصره2 - چنانچه انجمن بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاه منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بين اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 يا 5 نفر بعنوان اعضاي هيأت تسويه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايد .

تبصره3 - چنانچه انجمن به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس راي مراجع قضايي منحل گردد ، و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده ديگر امكانپذير نباشد ، حداكثر ظرف دو هفته بايد هيأت تسويه اي مركب از 3 يا 5 نفر از اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع انجمن، و با نظارت وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي تشكيل گردد .

ماده 37 – چنانچه حداكثر تا پايان دوره اعتبار هيات مديره ، نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيات مديره اقدام نشده باشد ، بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضا اخطار مي دهند . پس از اخطار بازرسان يك سوم اعضاي انجمن حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند و چنانچه در اين مدت ( حداكثر 6 ماه پس از پايان دوره اعتبار هيات مديره ) ، تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان مكلف هستند انحلال انجمن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و در صورت دارا بودن عضويت كانون ، به كانون ذيربط اعلام نمايند .

ماده 38 - هيأت تسويه مكلف است حداكثر ظرف 6 ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به كليه حسابهاي انجمن رسيدگي نموده، ليست كاملي از كليه دارائيهاي انجمن اعم از وجوه نقدي و اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي هاي انجمن را تهيه نموده، دارائي انجمن را پس از تسويه كليه حسابهاي بدهكاران و بستانكاران و تأديه بدهي ها، ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه اي مابقي را در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اختيار تشکل کارفرمائی و یا کانون کارفرمائی مربوطه قرار دهند.

ماده 39 - هر گونه ابهامي در اجراي مقررات اين اساسنامه وجود داشته باشد، نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي لازم الرعايه مي‌باشد .

ماده 40 – هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قابل اجرا مي باشد .

ماده 41 - مهلت هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود .

 اين اساسنامه در 41 ماده و 22 تبصره در مجمع عمومی موسس مورخ 8/9/1383 به تصویب رسیده و با ایجاد اصلاحات در آن در چهار فصل و 41 ماده و 44 تبصره در تاریخ 17/9/1393 با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفیCNG  کشور رسید.

 محل امضاي اعضاي هيأت رئيسه مجمع :

 

1 – رییس مجمع

ـ نام و نام خانوادگی

اردشیر دادرس

محل امضاء

 

2 – نایب رییس مجمع

ـ نام و نام خانوادگی

علی سلیمانی

محل امضاء

 

3 – منشی مجمع

ـ نام و نام خانوادگی

غلامحسین داود آبادی

محل امضاء